אלון ורבקה מישראל

אלון ורבקה בני הזוג מישראל שולחים לכם הכרת תודה והוקרה על עזרתכם, תמיכתכם ועבודתכם המעולה שעשיתם למעננו. זכינו להרגיש שמחה ואושר כהורים בעצמנו!