ויקטוריה ואלכסנדר מישראל

ויקטוריה ואלכסנדר מישראל כתבו לנו את המכתב הזה, מלאים בשמחה והכרת תודה על עזרתנו להשגת תינוק משלהם.