זוג אוסטרלי

זהו המכתב של זוג אוסטרלי. הם אסירי תודה על העבודה שעשיתם עבורם, כדי להשיג את המשאלה של חייהם.