משפחה מישראל

משפחה מישראל, שלא יכולה להסתיר את הכרת התודה, על העבודה הקשה שלנו להשגת המטרה העיקרית של חייהם.