מסלולים לתרומת ביצית

ההליך של תרומת ביציות נועד עבור נשים בגילאי הפוריות שאינן יכולות להשיג היריון באמצעות ביציותיהן. הן יכולות לעשות זאת הודות לאפשרות של קבלת תרומה מנשים אחרות. על פי רוב נועדו התרומות לנשים בטווח הגילאים 18 עד 54.

תורמת ביציות עשויה להיות כל אישה שמעוניינת להתנדב ולתרום וזו גם יכולה להיות אישה שהיא עצמה נמצאת בתהליך של טיפולי הפרייה וגילה נע בטווח שבין 21 -35.

במאמר שלפנינו נסביר מעט על אודות המסלול הצפוי לאישה המעוניינת לקבל תרומת ביצית, כמו גם נעניק מידע  לאישה התורמת מביציותיה.

מהו התהליך הצפוי לאישה המעוניינת לקבל תרומת ביצית?

 1. החלטה אישית – האישה אמורה להחליט כי היא אכן מעוניינת לעבור תהליך כזה של תרומת ביציות על מנת להיכנס להיריון.
 2. זכאות – לפני הכול יש לוודא כי האישה המבקשת לקבל תרומת ביצית היא אכן זכאית לקבל תרומה כזו. אישה בגילאי הפוריות (שזה כאמור 18 עד 54) הסובלת מבעיה רפואית כלשהי והיא מונעת ממנה להיכנס להיריון באופן טבעי, רשאית להגיש בקשה לקבל תרומת ביצית של אישה אחרת. זהו המקרה הקלאסי אשר למעשה מהווה הצדקה רפואית לשימוש בתרומת ביציות של אישה אחרת. הרופא המטפל באישה הוא זה שאמור לעדכן אותה על האפשרות הזו כמו גם על הפרטים לביצוע התהליך.
 3. הגשת פנייה – האישה אמורה להגיש פנייה מסודרת באמצעות מילוי מסמך המכונה ”טופס בקשה לקבלת תרומת ביציות לנתרמת” היא אמורה לצרף אל הטופס חוות דעת רפואית שהיא קבלה מרופא נשים ומרופא משפחה. את הפנייה היא אמורה להעביר אל רופא אחראי ביחידת ה – IVF שזוהי היחידה להפריה חוץ גופית.
 4. רישום במאגר מידע ומרשם יילודים – בני הזוג אמורים שניהם לחתום על טופס הסכמה להכללת הפרטים האישיים שלהם במאגר המידע ובמרשם היילודים. אם מדובר בבני זוג שאינם נשואים עליהם להציג “הסכם בין בני זוג להפריה חוץ גופית”. האישה וגם בן זוגה או בעלה אמורים לתת את הסכמתם לכך כי הפרטים האישיים שלהם ייכנסו אל מאגר המידע הן במשרד הבריאות והן במשרד היילודים בבית המשפט.
 5. פנייה לוועדת חריגים – ישנם מקרים מסוימים אשר בהם יהיה צורך לפנות לוועדת חריגים על מנת לקבל את האישור לתרומת הביצית. זה עשוי להיות במקרים אשר בהם האישה מבקשת לקבל תרומה מתורמת שהיא אינה בת דתה והיא נשואה, או כאשר האישה מבקשת לקבל את התרומה מאישה ספציפית המוכרת לה, במקרים מן הסוג הזה על האישה או אז על הרופא להגיש פנייה לצורך קבלת אישור מוועדת חריגים. ”טופס פנייה לוועדת חריגים”.
 6. שמירה על האנונימיות של האישה התורמת – חשוב לדעת כי האישה שמקבלת את תרומת הביצית לא תוכל לקבל מידע על אודות הזהות של התורמת אלא אם כן היא קבלה אישור מוועדת חריגים לעשות שימוש בביציות של אישה מסוימת בה היא בחרה. במידה ויש סיבות המצדיקות את הדבר יוכל הרופא האחראי למסור לאישה פרטים מסוימים על אודות האישה התורמת אך לא מידע מזהה.
 7. תשלום – התשלום עבור הטיפול לאישה שמקבלת תרומת ביצית עומד על סכום של 10,180 ₪. את האגרה משלמת האישה רק לאחר שכבר נקבע מועד לביצוע הטיפול הרפואי והשתלת הביצית בגופה של האישה מקבלת התרומה.
 8. השתלת הביציות – את הביציות מפרים באמצעות הפרייה חוץ גופית ורק לאחר שמכן מושתלים העוברים בגופה של האישה. הרופא המטפל הוא זה שאמור ליידע את האישה בדבר כל הפרוצדורה רפואית הצפויה לה.
 9. הקפאת הביציות העודפות – במקרה וישנן ביציות עודפות, אפשר להעביר אותם להקפאה. אך על מנת שניתן יהיה לעשות דבר כזה יש להחתים את האישה ואת בן זוגה על טפסים אשר בהם הם מביעים את הסכמתם להקפיא את הביציות המופרות העודפות.

איך מתבצעת התרומה מצד התורמת?

 1. פנייה ליחידה להפריה חוץ גופית – אישה המעוניינת לתרום ביציות אמורה לפנות אל היחידה להפריה חוץ גופית בבית חולים מוכר.
 2. הסבר מלא על התהליך הצפוי – האישה תקבל הסבר מלא על התהליך של תרומת הביציות. כמו ההכנה לקראת השאיבה, השאיבה בפועל, הסיבוכים הכרוכים בכך והסיכונים שעשויים להתלוות לתהליך.
 3. הסכמת האישה התורמת – האישה אמורה לחתום על “טופס הסכמה לתורמת ביציות לביצוע שאיבת ביציות ותרומתן“. היא גם אמורה לחתום על הסכמה כי הפרטים האישיים שלה ייכללו במרשם היילודים ובמאגר המידע.
 4. בדיקות רפואיות –  לפני שהאישה תורמת ביציות עליה לעבור מספר בדיקות רפואיות. זה כולל בדיקות מעבדה, בדיקות גופניות וכן היא אמורה להיבדק על ידי פסיכולוג על מנת שהוא יכתוב חוות דעת פסיכולוגית.
 5. ועדת אישורים – וועדת האישורים בבית החולים המיועד אמור לאשר את ההליך.
 6. הטיפול בפועל – הרופא המטפל אמור להכין את האישה ולתת לה את כל המידע לקראת השאיבה. זה כולל נטילת הורמונים והשאיבה בפועל.
 7. אחרי הטיפול – בסיום השאיבה תקבל האישה מידע מהרופא המטפל בדבר מספר הביציות שנשאבו מגופה. היא גם תקבל מידע בדבר איכותן של הביציות שנשאבו.
 8. שימוש עתידי – התורמת רשאית לבקש כי חלק מהביציות שנשאבו יוקפאו לצורך שימוש עתידי או לצורכי מחקר.

תרומת ביציות בחו”ל

בשנים האחרונות קיים אישור בישראל לקבל תרומות של ביציות גם מחו”ל. ההליך של תרומת הביציות בחו”ל מתבצע על ידי רופאים ישראלים כאשר התהליך מתבצע על ידי אישור של יחידות IVF בארץ אשר יכולות לעבוד יחד עם היחידות בחו”ל.

חשוב לדעת כי כל תהליך ההתקשרות לצורך תרומת ביציות בחו”ל נעשה רק דרך היחידות לטיפולי הפרייה חוץ גופית בארץ כאשר אלה אחראיות לארגן את כל הפרוצדורה הכרוכה בהליך, כולל הבאת הביציות לארץ.