עלויות הפונדקאות בישראל

הזכות להביא ילד לעולם ולחוות את חוויית ההורות אינה עומדת בקנה אחד עם העלויות הכבדות המלוות את כל מי שלא שפר עליו מזלו לעשות זאת בדרך הטבעית. במרבית המקרים הפנייה אל תהליך הפונדקאות אינה הפתרון הראשון אותו ינסו בני הזוג, והתהליך האישי, הפסיכולוגי, הגופני והכלכלי יכלול תחנות מעבר נוספות הכוללות לעתים בדיקות מורכבות, טיפולי הפרייה ואחרים.

עם אישור הליך הפונדקאות בישראל, שהוסדר במסגרת חוק ההסדרים לנשיאת עוברים, נקבע גם מחיר מקובל לשירותי האם הנושאת, המאפשר לה לקבל תגמול על המאמץ הרב. בטרם נתייחס לאותו תגמול ולנספחים הרבים לו, חשוב להבין מה אומר החוק בישראל על הליכי פונדקאות, כיצד עובד התהליך ואת מי הוא משמש:

  • זוגות הטרוגניים בלבד – על פי חוק במדינת ישראל רשאים לצאת להליך פונדקאות כחוק רק זוגות הכוללים גבר ואישה, בגירים ותושבי המדינה. משמעות הדבר היא כי עלויות הפונדקאות בישראל, המספקות פתרון שגם אם אינו שווה לכל נפש הוא עדיין מציב תקרת זכוכית, אינן רלוונטיות לקהילת הלהט”בים שייאלצו למצוא דרכים אחרות ולרוב יקרות יותר, למימוש הזכות האמורה.
  • האם הנושאת (הפונדקאית) היא בגירה, תושבת מדינת ישראל ומגדלת בפועל לכל הפחות ילד אחד. בעבר נדרשה מגבלה לסעיף זה שהכתיבו הרשויות הדתיות וקבעה כי על האם להיות במעמד גרושה או אלמנה (לא נשואה בפועל) בטענה לחשד לממזרות. בשל טענה כי מדובר בדרישה המנציחה אפליה ועוני דרישה זו הוסרה על ידי הרב הראשי לישראל (בשנת 2006) וכיום גם אישה נשואה העומדת בכלל הפרמטרים האחרים רשאית לשמש כאם פונדקאית נושאת.
  • האם הפונדקאית תהיה בת למעלה מ- 22 שנים אולם גילה לא יעלה על 38 שנים.
  • האם הפונדקאית הרתה בעבר אולם לא יותר מפעמיים, וזאת גם אם אחד מן ההריונות הללו לא הסתיים בלידה תקינה.
  • כל הצדדים- האם הנושאת וההורים המיועדים, מצהירים בכתב על אי קיום כל קשר משפחתי בניהם.
  • האם הנושאת וההורים המיועדים יהיו בני אותה דת.
  • האם הנושאת תעבור סדרת בדיקות רפואיות, פיזיולוגיות ונפשיות שנועדו לאשר את כשירותה לתהליך, על פי פירוט שנקבע על ידי וועדה ייעודית הממונה על ידי משרד הבריאות לנושא זה.
  • ההורים המיועדים נבדקו, אובחנו ונמצאו ככשירים לתהליך המורכב, פיזית ונפשית.

הנחיות אלה המהוות את קצה המזלג לתהליך מורכב ובעל השלכות נועדו לספק מעטפת של הגנה להורים המיועדים, לאם הנושאת ולרך הילוד, במסלול הכולל לא מעט בירוקרטיה, להבאת חיים חדשים.

עלויות הפונדקאות בישראל

עלויות הפונדקאות בישראל אינן מבוטלות ויחד עם זאת אינם מרקיעי שחקים בדומה לתהליכים אחרים אשר נועדו לסייע לזוגות המתקשים בהבאת ילדים לעולם. לצד העלויות הקבועות והמוגדרות יש להביא בחשבון עלויות נוספות ומשתנות. בדומה לשיפוץ הבית, גם מחירה של הבאת ילד לעולם עשויה להיות יקרה ובעיקר בלתי צפויה.

עלות בסיסית

העלות הבסיסית אותה נדרשים ההורים המיועדים לשלם לאם הנושאת- הפונדקאית הוא סך של 160000 ₪ אשר נועדו להוות תגמול על המאמץ הלא מבוטל והזמן הארוך אותו היא מקדישה לתהליך.

הוצאות אישיות

ההוצאות האישיות אינן מעוגנות בחוק, אולם ניתן למצוא בתחום “חוזים מקובלים” וללמוד על ההוצאות האישיות האפשריות לאם הנושאת. הוצאות אלו עשויות לכלול אובדן הכנסה קיימת בסיטואציות מסוימות, עלות ביגוד לגוף האם הנושאת ההריונית המשתנה, עלויות תחזוקת הבית, שירותי ניקיון ומזון מיוחד לשמירה על בריאותה ועוד.

הוצאות רפואיות

ההורים המיועדים יישאו בכל ההוצאות הרפואיות של האם הנשאית, לרבות בדיקות מיוחדות, אביזרים אורתופדיים במקרה הצורך, תרופות וויטמינים כנדרש, עלויות אשפוז וטיפול במהלך ההיריון וכמובן בכל הוצאות הלידה. להוצאות אלו יתווסף תשלום בגין ליווי וטיפול פסיכולוגי אשר יתחיל עם הנעת התהליך וקבלת האישורים ויימשך לאורך כל תהליך ההיריון, הלידה וההיפרדות.

פיצויים

תשלומי פיצויים ישולמו על ידי ההורים המיועדים לאם הנושאת על פי צורך ומוגדרים מראש דוגמת ניתוח קיסרי המגדיל את הסכום בעוד 5000 ₪, לידת תאומים המוסיפה 15000 ₪ ואירועים חריגים על פי צורך.

תשלום לאם הנושאת – הפונדקאית: איך זה עובד?

עם אישור ההסכם בין הצדדים וקבלת האישור הרשמי לתהליך על ידי ועדת משרד הבריאות יפקידו ההורים המיועדים סכום כבן 200000 ₪ בחשבון נאמנות אשר ינוהל על ידי נאמן המוסכם על הצדדים כולם. הנאמן יעביר לאם הנושאת סכומי כסף בהתאמה לצרכים ולהתקדמות ההיריון, בהדרגה ועד לסיום התהליך והעברת הסכום המלא לידי הפונדקאית.

על ההסכם לכלול התייחסות לכל תרחיש אפשרי, לרבות אי סיום של ההיריון מכל סיבה שהיא, ולעגן אותו בחוזה, תוך התייחסות כלכלית לכל סיטואציה אפשרית.

היה ועם עמידה של כל הצדדים בתנאי החוזה נותר כסף בחשבון הנאמנות, לאחר עמידה בכל ההתחייבויות כלפי האם הנושאת, יוחזר כסף זה עם סיומו של התהליך להורים המיועדים.

ניתן לקבוע כי עלויות הפונדקאות בישראל עשויים לנוע בין 200000 – 240000 ₪ לאחר מכלול ההוצאות החל על ההורים המיועדים. מדובר בסכום כסף שאינו מבוטל ולא ניתן לומר שהסכום שווה לכל נפש. ויחד עם זאת, הורים מיועדים אשר אינם יכולים לעמוד בתנאי הזכאות וייאלצו לבצע זאת בחו”ל עשויים להיתקל בסכומים גבוהים לא פחות, ללא הפיקוח הרפואי הניתן בישראל.

על פניו עלויות של פונדקאות בחו”ל מסתמנות כנמוכות יותר, אולם עלויות רבות נוספות עשויות לאזן את התוצאה. תהליכים אחרים דוגמת אימוץ עשויים להגדיל את הסכום אף יותר מכך.

הכמיהה  לילד היא כמיהה טבעית אותה חווים זוגות, בדרכם להפוך למשפחה. החוק במדינת ישראל עבר שינוי והתאמה תוך הבנה לצרכים הללו, לצד ראיה של אלמנטים נוספים. במדינת ישראל קיימות עמותות המסייעות ללא עלות לזוגות ולנשים להשתלב בתהליך המורכב ולצלוח אותו, עד לבואה של החסידה המיוחלת.